• Fii alături de Echipa Țării

Comitetele FMF

Comitetul Executiv. Deciziile din 5 mai 2023

06 mai 2023 de Reporter FMF
GALERIE

Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, din data de 5 mai 2023, convocat în conformitate cu articolul 39.8 al Statutului F.M.F. și al Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Executiv și al Comitetului de Urgență al FMF, și-a desfășurat ședința de lucru a Comitetului Executiv al FMF, cu participarea a 14 din 18 membri. Ședința a avut loc la Centrul sportiv de pregătire ”Vatra” din Vadul lui Vodă.

 

Comitetul Executiv a adoptat următoarele decizii importante:

 

1. A aprobat constituirea și împuternicirea comisiei responsabile de organizarea și petrecerea celui de-al XXI-lea Congres Ordinar al FMF, regulile de organizare și activitate: perioada de activitate, procedura de lucru, etc.

2. A aprobat Agenda Congresului Ordinar nr. XXI din 26 mai 2023.

3. A aprobat numele persoanei din rândul membrilor FMF, care va conduce Congresul Ordinar nr. XXI din 26 mai 2023 și ordinea de preferință;

4. A aprobat cheltuielile necesare pentru organizarea și desfășurarea celui de-al XXI-lea Congres Ordinar al FMF

5. A validat lista membrilor FMF, conform categoriilor stabilite în articolul 13, alineatul 2 al Statutului FMF, inclusiv a cluburilor cu calitate de membru direct în baza sistemului de promovare și retrogradare. 

6. A aprobat crearea unui nou Registru al membrilor FMF și înregistrarea membrilor în acest Registru, conform prevederilor statutului FMF, în redacție nouă, din 01.09.2022.

7. A examinat demersurile depuse de CS „Petrocub”.

8. A aprobat raportul de activitate al Președintelui FMF și al Comitetului Executiv al FMF, activitatea de la ultimul Congres.

9. A aprobat raportul financiar pentru anul 2022.

10. A aprobat raportul organului de audit.

11. A aprobat propunerea de desemnare de către Congres a organului de audit independent (companiei de audit) pentru perioada financiară 2023 – 2025.

12. A constatat corespunderea Asociației Obștești Fotbal Club „Văsieni” cu condițiile statutare ale FMF pentru afilierea acesteia în calitate de membru al FMF, precum și adoptarea propunerii corespunzătoare către Congresul nr. XXI al FMF.

13. A aprobat crearea platformei/canalului TV „WE SPORT”

14. A aprobat constituirea Departamentului de instruire (Academia FMF).