• Fii alături de Echipa Țării

Integritatea în fotbal

Integritate. Seminar informativ în cadrul proiectului transnațional MotivAction

28 feb 2023 de Maria Teeşanu
GALERIE

Federația Moldovenească de Fotbal continuă consolidarea eforturilor pentru protejarea integrității fotbalului. Astfel, FMF, în cooperare cu FIFA și UEFA, a adoptat o abordare de zero toleranță a tuturor formelor de manipulare și/sau influențare ilegală a meciurilor sau competițiilor de fotbal.

Vă reamintim că, în cadrul luptei împotriva manipulării în competițiile sportive, FMF a fost inclusă de Comisia Europeană Erasmus + Sport pentru a participa în proiectul transnațional MotivAction alături de alte 7 state: Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia Portugalia și Polonia.

Astfel, în cadrul proiectului MotivAction, FMF a organizat astăzi un seminar informativ pentru arbitrii și jucătorii din fotbalul moldovenesc.

Scopul proiectului este de a elabora și implementa la nivel național de politici, mecanisme eficiente de raportare a situațiilor, tentativelor sau propunerilor de manipulare.

Experții din cadrul proiectului au discutat cu grupurile țintă despre nemotivarea sportivilor să raporteze despre cazurile de manipulare, prin urmare unul din obiectivele proiectului abordate la ședință a fost educarea și sensibilizarea sportivilor pentru a-i motiva să raporteze cazurile de manipulare.

La ședința de lucru organizată astăzi la Chișinău au fost prezenți Coretin Segalen, președinte al Group of Copenhahen pe lângă Consiliul Europei și coordonator al Platformei Naționale Franceze și Patrick Vajda, specialist în managementul riscurilor la evenimente sportive, fost arbitru internațional la scrimă și președintele Federației Internaționale a Oficialilor Sportivi.

Federația Moldovenească de Fotbal a fost reprezentată de Eugen Zubic, șeful Departamentului de Integritate FMF, Serghei Vasilache, ofițer al Departamentului de Integritate FMF, Natalia Chiriac, consilier drept sportiv FMF și membru al Comitetului de Monitorizare a Convenției Macolin și coordonator PNIS.

În proiect participă reprezentanți ai platformelor naționale de combatere a manipulării, organizații sportive, precum și grupuri de experți internaționali. Ei vor colabora în vederea elaborării mecanismelor de motivare a sportivilor, arbitrilor și antrenorilor de a raporta situațiile de manipulare. În total, activitatea desfășurată în cadrul proiectului va avea un impact asupra unei cifre estimative de 30 000 actori participați în competițiile sportive.

Obiectivele proiectului:
- Consultarea actorilor din sport și a platformelor naționale.

- Colectarea și înțelegerea opiniilor, nevoilor și condițiilor actorilor sportivi implicați (sportivi, arbitri, antrenori) în privința problemelor existente referitor la avertizare și manipulare.

- Consultarea organizațiilor, care formeaza platforma națională privind instrumentele și politicile de avertizare.

- Stimularea unui dialog, în cadrul platformei naționale, privind denunțarea in sport.

- Adaptarea și crearea unor instrumente eficiente de raportare la nivel național.

- Implementarea politicilor de avertizare la nivel național pentru a promova, proteja și gestiona alertele împotriva manipulării competițiilor sportive și pentru a încuraja raportarea situațiilor de manipulare.

- Colaborarea pentru a înțelege mai bine cum să motivăm sportivii, arbitrii și antrenorii să raporteze manipularea.

- Elaborarea și implementarea planurilor naționale de acțiune pentru mecanisme eficiente de raportare și politici de avertizare la nivel național.

Aceste seminare au menirea de a omite toate problemele și provocările prin discutarea și analizarea lor, iar ulterior, se va elabora unu instrument practic și eficient adaptat nevoilor sportivilor care să motiveze raportarea manipulării și să ajute la implementarea politicilor de avertizare la nivel național.

Crearea unui mecanism de raportare de încredere, eficient și securizat este absolut necesar pentru a percepe procesul de raportare drept unul pozitiv, atât de către sportivi și cluburi cât și de autoritățile locale.

În acest sens, MotivAction va reprezenta un laborator legal și operațional menit să perfecționeze capacitatea de monitorizare a Platformelor Naționale, precum și mecanismele de detectare a situațiilor anomale și în felul dat va salvgarda integritatea competițiilor sportive.

 

Foto: Aurica Ciobanu