• Fii alături de Echipa Țării

Licențiere cluburi. Strategia de responsabilitate socială

24 ian 2023 de Sandu Grecu

Federația Moldovenească de Fotbal a organizat o ședință consultativă cu cluburile de fotbal din Super Liga masculină și Liga feminină care au depus cerere de obținere a Licenței UEFA, cu scopul de a ajuta entitățile sportive respective la elaborarea Strategiei de Responsabilitate Socială în Fotbal, care face parte obligatorie a procesului de Licențiere UEFA a cluburilor de fotbal. 

 

Pentru aceasta, FMF a elaborat un model (Draft), pe care îl prezentăm atașat, mai jos, în format PDF și pe care îl găsiți pe site-ul nostru la capitolul LICENȚIERE (Alte documente). Acest Draft de Strategie de responsabilitate socială poate servi drept model pentru toate cluburile implicate în procesul de Licențiere și poate fi adaptat de fiecare club în parte.  

 

La ședința din 23 ianuarie au fost discutate detaliat temele care se vor regăsi în Strategia de Sustenabilitate, care trebuie să fie adoptată de fiecare club și care trebuie să includă principalele obiective, acțiunile de sustenabilitate pe care cluburile le pot iniția și indicatorii de perfomanță ai acestora.

 

Managerul de responsabilitate socială FMF, Braga Cristina a prezentat informația primară, ca suport pentru licențierea cluburilor. Cluburile au fost informate despre faptul că Regulamentul de atestare (licențiere) a cluburilor de fotbal FMF, Licența UEFA, prevede un criteriu nou de responsabilitate socială în fotbal și anume: "Solicitantul de licență trebuie să stabilească și să implementeze o strategie de responsabilitate socială în fotbal, în conformitate cu Strategia UEFA de sustenabilitate a fotbalului 2030 și cu liniile directoare relevante ale UEFA”.  
 

În 2022, UEFA a lansat "Strategia de Sustenabilitate în Fotbal - 2030”, prin care își dorește să inspire, să implementeze și să accelereze acțiuni colective, care să încurajeze respectarea drepturilor omului și protejarea mediului. Strategia este structurată bazându-se pe 11 politici, aliniate cu 2 piloni centrali de acțiune: Drepturile omului și Protecția mediului. FMF urmează să adapteze strategia contextului național. 

 

FMF a fost reprezentată la ședință de către Diana Bulgaru, manager Grassroots și Ion Poalelungi, manager-adjunct licențiere cluburi.
 

Federația Moldovenească de Fotbal își asumă rolul de organizație sportivă care se implică și determină pozitiv transformarea socială, activând puterea unică a fotbalului! Unul dintre obiectivele FMF este de a crea o comunitate de manageri și experți în sustenabilitate în cadrul cluburilor de fotbal, care să permită schimbul de experiență, cunoștințe și bune practici.

DOCUMENTE ANEXATE