• Fii alături de Echipa Țării

Comitetele FMF

Deciziile Comitetului Executiv al FMF din 5 ianuarie 2021

05 ian 2021 de Reporter FMF

Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, din data de 5 ianuarie 2021, convocat în perioada Stării de urgență, în conformitate cu articolul 39.8 din Statutul FMF și în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Executiv și al Comitetului de Urgență al FMF, și-a desfășurat ședința de lucru în versiunea prevăzută în compartimentul nr. 5 al Regulamentului sus-menționat: proiectele de hotărâri au fost votate unanim de toți cei 16 membri.

 

Comitetul Executiv a adoptat următoarele decizii importante:

- a aprobat modificările în bugetul FMF pentru anul 2020;

- a aprobat prezentarea spre aprobare a Congresului al XIX-lea al FMF din 22.01.2021 a raportului financiar pentru anii 2019-2020 și bugetului anual de venituri-cheltuieli al FMF pentru anul 2021;

- a aprobat compensarea cheltuielilor suportate de către FMF și cluburi pentru realizarea măsurilor anti-COVID, pentru asigurarea participării în cadrul competițiilor organizate sub egida UEFA și FMF;

- a aprobat planul de activitate al subdiviziunilor FMF pentru anul 2021;

- a aprobat Agenda Congresului nr. XIX al FMF din 22.01.2021 de dare de seamă și alegere a organelor de conducere;

- a aprobat instrucțiunea privind măsurile sanitar-epidemiologice, care urmează a fi respectate la organizarea și desfășurarea celui de-al XIX-lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021.