• Fii alături de Echipa Țării

Deciziile Comitetului Executiv al FMF din 22 decembrie 2020

22 dec 2020 de Reporter FMF

Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, din data de 22 decembrie 2020, convocat în perioada Stării de urgență, în conformitate cu articolul 39.8 din Statutul FMF și în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Executiv și al Comitetului de Urgență al FMF, și-a desfășurat ședința de lucru în versiunea prevăzută în compartimentul nr. 5 al Regulamentului sus-menționat: proiectele de hotărâri au fost expediate și votate unanim de toți cei 20 de membri.

 

Comitetul Executiv a adoptat următoarele decizii importante:

- A demara organizarea şi petrecerea tuturor acţiunilor necesare, conform prevederilor statutului FMF, pentru organizarea şi desfăşurarea celui de-al XIX-lea Congres al FMF de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF din 22.01.2021, începînd cu data de 22.12.2020;

 

- A pune în sarcina Preşedintelui FMF, de a solicita, de la Autorităţile de stat competente ale R.M., în caz de necesitate legată de starea de urgenţă în sănătate publică, din cauza Pandemiei cu COVID-19, permisiunea pentru desfăşurarea pe data de 22.01.2021 a celui de-al XIX-lea Congres al FMF de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF;

 

- A organiza activitatea Secretariatului FMF sub forma Comisiei de lucru sub conducerea Secretarului general al FMF, responsabilă de pregătirea documentelor şi a altor acţiuni necesare pentru organizarea şi petrecerea celui de-al XIX–lea Congres de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere al FMF, înregistrarea actelor candidaţilor la funcţia de preşedinte vicepreşedinţi şi membri ai Comitetului Executiv al FMF, a delegaţilor şi altor persoane invitate la Congresul sus-menţionat.

 

- Secretariatul FMF (Comisia) va activa începînd cu data de 22.12.2020 din momentul adoptării prezentei hotărîri şi va efectua lucrările pînă la terminarea Congresului, în următoarea componenţă:

Cebotari Nicolai - Secretarul General al FMF – preşedinte al Comisiei

Poalelungi Ion – secretar al comisiei;

Petru Soltanici – membru al comisiei;

Cebotari Vladislav– membru al comisiei;

Bodean Anatolie – membru al comisiei.