• Fii alături de Echipa Țării

Congresul XIX

Al XIX-lea Congres de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale FMF

 

 

 

 

Membrii afiliați ai FMF pot prezenta propuneri în agenda congresului din 22.01.2021 și înainta candidați la funcțiile de conducere ale organelor FMF.

 

Persoanele care doresc să candideze la funcțiile de conducere ale organelor FMF pot depune actele la Secretariatul FMF – Comisia în modul prevăzut de Hotărârea nr.263 din 22.12.2020 a Comitetului Executiv al FMF cu respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a Congresului și Statutului FMF, între orele 08:00 – 17:00, în zilele de lucru, la sediul FMF pe adresa str.Tricolorului, 39.

 

 

 

 

Leonid Oleinicenco este primul candidat care a fost înaintat de către membrii afiliați ai FMF și înregistrat la funcția de președinte al Federației Moldovenești de Fotbal.

Leonid Oleinicenco a fost înregistrat în calitate de candidat la funcția de președinte al FMF la Congresul al XIX-lea de dare de seamă și alegeri ale organelor de conducere FMF, în data de 23 decembrie 2020.

Astfel, candidatul Leonid Oleinicenco a prezentat 104 înaintări ale membrilor afiliați FMF și programul de activitate, pe care le găsiți atașat mai jos.