• Fii alături de Echipa Țării

Informații Generale

 

 

Școlile deschise de fotbal distractiv (OFFS) reprezintă un proiect umanitar, neutru din punct de vedere politic şi nerentabil, implementat de către organizația neguvernamentală Cross Culture Project Association (ССРА), cu sediul în or.Copenhaga din Danemarca şi Federația Moldovenească de Fotbal sub conducerea oficiului regional ССРА/OFFS.

 

Scopul școlilor deschise de fotbal distractiv este utilizarea jocurilor distractive şi „concepţiei pedagogice de fotbal distractiv” în calitate de instrument care contribuie la procesul de consolidare a păcii şi stabilității, apropierii sociale dintre grupurile antagoniste, restabilirea şi consolidarea colaborărilor sportive între municipalități, școlile de fotbal şi primare, lideri, antrenori şi copii, contribuind în același timp la dezvoltarea fotbalului de masă „Grassroots” şi principiului de bază „Sport pentru toţi”.

 

Școlile deschise de fotbal distractiv au fost înființate în baza concepției Asociației Daneze de Fotbal, fondată pe principiul distractiv, conform căruia accentul se pune pe jocurile vesele, şi nu pe rezultate, scor sau ridicarea nivelului profesional. Toate exercițiile şi jocurile mici sunt planificate în aşa mod, încât fiecare participant să poată sesiza de fiecare dată propriul succes, fie şi unul minor. Timp de cinci zile, copiii sunt total implicați în fotbal, trăiesc într-o lume a jocurilor şi distracțiilor.

 

Activitatea școlilor deschise de fotbal distractiv reprezintă o completare a activității cluburilor de fotbal. Scopul programului nu constă în pregătirea şi perfecționarea unui jucător talentat, ceea ce după părerea noastră ține de competentă organizațiilor şi cluburilor de fotbal, ci în dezvoltarea deprinderilor primare şi practicii de posesie a balonului, identificarea jucătorilor de perspectivă (selectarea), selectarea acestora şi dezvoltarea talentului în viitor.

 

OFFS în Moldova

Proiectul CCPA/OFFS este implementat în țară noastră de către organizația neguvernamentală CCPA din Danemarca şi FMF din anul 2006, de asemenea fiind susținut de Guvernul Suediei. Principalele obiective sunt promovarea fotbalului în toate regiunile Moldovei şi acordarea unei asistențe metodice şi tehnice asociațiilor, cluburilor şi școlilor de fotbal. În afara de Moldova, proiectul OFFS este implementat în alte 15 țări din Balcani, Orientul Apropiat şi Caucaz.

De-a lungul anilor 2006-2019, în proiectul OFFS au participat peste 80.000 de copii şi 2.000 de antrenori din toate regiunile Moldovei şi ale Transnistriei. Scopul principal al proiectului este consolidarea societății, apropierea oamenilor prin intermediul fotbalului, acordarea asistenței metodice şi material-tehnice echipelor de fotbal formate.

 

OBIECTIVE SPECIFICE
Crearea unor legături interumane: Includerea copiilor din diferite etnii și regiuni inclusiv Transnistria și Găgăuzia prin promovarea păcii și reconcilierii.
Dezvoltarea fotbalului feminin: Dezvoltarea echipelor de fotbal pentru fete și susținerea femeilor- antrenori.
Program special sport + școală + poliție: Implicarea poliției moldovenești în diverse activități pentru promovarea principiilor poliției comunitare și prevenirea infracțiunilor juvenile (SSP)
Programul special Sport + Școală + Poliție face parte din cadrul Proiectului Open Fun Football Schools și este implementat în țară noastră de către Federația Moldovenească în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliție din 2015, sub conducerea organizației neguvernamentale Cross Culture Project Association, din orașul Copenhaga, Danemarca.

 

Programul special SSP își propune drept scop completarea şi îmbunătățirea inițiativelor şi a acțiunilor pentru copii şi tineret care se derulează separat de către poliție, sectorul școlar şi cluburile sportive. Inițiativa SSP promovează apropierea eforturilor comune la nivel local de prevenire a criminalității juvenile, fiind orientată spre resocializarea copiilor delicvenți prin implicarea acestora în activități cultural-sportive.

La 19 mai 2010, Proiectul „Open Fun Football Schools” Moldova a fost recunoscut de către Comitetul Executiv al UEFA drept „Cel mai bun proiect din Europa în fotbalul de mase pentru anul 2010”.

 

Adresa: str. Dacia 45, MD – 2062, CHIŞINĂU
Telefon/fax: (+373 22) 78 56 73
fax: (+373 22) 21 04 32
E-mail: offs@fmf.md
Internet: www.fmf.md, www.ccpa.eu

https://ccpa.eu/programs/open-fun-football-schools/
https://ccpa.eu/programs/girls/
https://ccpa.eu/programs/sport-school-police-ssp/

 

Pagina de Facebook a proiectului Open Fun Football Schools Moldova

 

Flyer Moldova 2020.pdf