Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficialiPartener general al FMF
Parteneri oficialiInformaţie generală

În conformitate cu cerinţele Convenţiei UEFA de recunoaştere a calificării antrenorilor, Departamentul Tehnic al Federației Moldovenești de Fotbal va organiza vineri, 29 mai 2015, un Refresh Course pentru antrenorii ce dețin Licențele UEFA de categorie В, А și PRO.

Temele cursului vor fi:
1. Noua Convenție cu privire la recunoașterea reciprocă a calificărilor antrenorilor UEFA
2. Concepția și Filosofia cursului A GK UEFA
3. Prezentarea antrenamentului echipei Sparta Praga și analiza meciului Sparta - Rubin.

Lectori vor fi Ghenadie Scurtul, Director Tehnic al FMF, Vladimir Japalău, Manager ȘFA, Mihai Morarul, Vasile Koșelev, Serghei Botnăraș, Instructori ȘFA.

Locul: Partea teoretică - Institutul Muncii (Chișinău, str. Zimbrului, 10)
Partea practică - Centrul de pregătire al Selecționatelor Moldovei ( Vadul lui Vodă).

Atenție!!! Antrenorii, care au trecut instruirea la licențele В și А UEFA în anii 2014-15 și cei ce au participat în vizitele de schimb reciproc SGS UEFA în anii 2013-15 la acest seminar NU PARTICIPĂ!

Permisul de trecere la Seminar va servi Licența UEFA a antrenorului.

Programul cursului:
9-00 – Înregistrarea participanților
10-00 – Lecții teoretice (Institutul Muncii)
14-00 – Prânzul
15-00 – Lecție practică demonstrativă (CPSM, Vadul lui Vodă)
16-15 – Plecarea participanților

Plata pentru participarea la curs nu se va efectua.
Prânzul, transferul participanților din Chișinău spre Vadul lui Vodă și înapoi va fi organizat din contul FMF. 

Participanților la curs li se vor înmâna certificate corespunzătoare (5 ore sau 15 puncte), în conformitate cu Convenția de recunoaștere reciprocă a calificărilor antrenorilor UEFA. 

Pentru organizarea prânzului și transferul participanților vă rugăm să confirmați în scris (e-mail) participarea antrenorilor Clubului Dvs. la seminar (N.P.P., Licența UEFA ) sau individual pentru antrenorii ce sunt fără club, până la data de 20 mai 2015.

În caz că vă veți deplasa cu autocarul pe traseul Chișinău  – Vadul lui Vodă – Chișinău, este necesar să indicați atunci când confirmați participarea.

Persoanele, ce nu vor confirma participarea în termenii stabiliți, nu se va permite participarea la seminar.


Согласно требованиям «Конвенции по взаимному признанию тренерских квалификаций УЕФА», 29 Мая 2015 г , Технический отдел Федерации Футбола Молдовы  проводит курс по повышению квалификации для лицензированных тренеров категории В,  Аи PRO  УЕФА.

Темы:
1.
Новая тренерская конвенция УЕФА.
2. Философия и концепция Лицензии А УЕФА для тренеров вратарей.
3. Презентация тренировки, на основе анализа матча .

Лекторы: Геннадий Скуртул, Технический директор ФФМ, Жапалэу Владимир, Секретарь ФШТ, Морару Михаил, Кошелев Василий, Ботнэраш Сергей, Инструкторы ФШТ.

Место: Теоретическая часть -  Гостиница Институт труда – Кишинёв, (ул.  Зимбрулуй , 10)
Практическая часть:
Технический Центр ФФМ- Вадул луй Водэ

Участники: Обладатели лицензий УЕФА, категории: В, А и PRO.

Внимание!!! Тренеры, прошедшие обучение на лицензии В и А УЕФА в 2014-15 году и тренеры учувствовавшие в визитах по обмену опытом УЕФА в 2013-15 годах, в семинаре не участвуют!

Пропуском на семинар является пластиковая карточка тренерской лицензии УЕФА.

Сбор участников гостиница Институт Труда (ул. Зимбрулуй 1) 29/05/2015 с 9-30

Предварительная программа семинара:

9-00 – Регистрация участников.
10-00 – Теоретические лекции (Институт труда)
14-00 – Обед
15-00  – Демонстрационное практическое занятие (Технический Центр ФФМ- Вадул луй Водэ)
16-15 - Отъезд участников

Плата за участие в семинаре не взимается.

Питание,  трансфер участников из Кишинёва в Вадул луй Водэ и обратно будет организовано за счет ФФМ.

Участникам семинара вручается соответствующий сертификат об участии (5 часов или 15 баллов), в соответствии с Конвенцией  УЕФА  по взаимному признанию тренерских квалификаций.

Для организации питания и трансферта участников, просим письменно (e-mail sfa@fmf.md) подтвердить участие  тренеров Вашего клуба (Фамилия, имя, лицензия УЕФА) или индивидуально для тренеров без клуба до 20 мая 2015 г.

Для предоставления трансфера на автобусе по маршруту Кишинев – Вадул луй Водэ - Кишинев, необходимо указать это в подтверждении об участии.

Лица, не подтвердившие свое участие до указанного срока,  не допускаются к участию в семинаре.

© 2015 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail