Organul Directiv

Details
Text

ORGANUL DIRECTIV DE PRIMA INSTANŢĂ

1. PUȘCAȘ Victor, doctor în drept, sef de catedră de drept public la Universitatea de Studii Europene din Moldova – Preşedinte
2. ŢURCANU Anatol, reprezentant al obştimii fotbalistice – vicepreşedinte
3. SCURTUL Ghenadie, director tehnic FMF – membru
4. PAKNEHAD Ecaterina, membru a Curţii de Conturi RM – membru
5. SOLTANICI Petru, director competiții FMF – membru