Fotbalul - ambasadorul pacii
Partener general al FMFParteneri oficiali

Partener general al FMF
Parteneri oficiali

Comitetul de Disciplină al FMF

Categorie:

Duminică, 3 martie, a avut loc şedinţa Comitetului de Disciplină al FMF în care au fost examinate cererile de reziliere a contractelor individuale de muncă încheiate între un grup de jucători şi SRL "Telius-C.C.C."- FC ,,Olimpia”.

În conformitate cu pct.20.8 din Regulamentul Campionatului R.Moldova la Fotbal, ediţia 2012-2013, în conformitate cu art.12, pct.12.2, şi art.16, pct. 16.3, din Regulamentul privind Statutul şi Transferul jucătorilor în Rep.Moldova, conform prevederilor Statutului FMF art.17, art.16, 20, 21, 22 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comitetului pentru Disciplină al FMF, conform prevederilor Codului Muncii al RM, Codului Disciplinar al FMF, comitetul de Disciplină a

HOTĂRÎT:

1. A rezilia contractele individuale de muncă ale jucătorilor: Casianov Alexandru, Ghinaitis Vladimir, Lacusta Ivan, Trinca Andrei, Clipca Vadim, Dombrovschi Ivan, Rogac Radu, Cemschii David, Sinegur Vladimir, Chillari Andrei, Jurat Grigore, Lebedev Vasilii, Nulman Roman, Pogor Victor, încheiate cu SRL "Telius-C.C.C." – FC ,,Olimpia”.

2. A obliga SRL "Telius-C.C.C." - FC ,,Olimpia” să elibereze jucătorilor sus menţionaţi carnetele de muncă şi toate actele necesare pentru a se angaja la muncă în altă unitate (club etc).

Hotărîrea este susceptibilă de apel în termen de 7 zile la Comitetul de Apel al FMF.

© 2016 Federaţia Moldovenească de Fotbal
Send mail